Category Archives: Język angielski

Język angielski w naszym przedszkolu odbywa się we wtorki, w każdej grupie 3- i 4-latków.
Celem zajęć językowych w przedszkolu jest: „(…) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych…”

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego proponuje następujące sposoby realizacji powyższego celu: organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych, wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym, wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek, opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.
Na języku angielskim przede wszystkim uczymy się poprzez zabawę: ruch, śpiew i taniec.
K. Ratajczyk