Kadra pedagogiczna

mgr Agnieszka Grabowska

mgr Joanna Szcześniak

mgr Anna Smolarek

mgr Justyna Jaśkiewicz

mgr Katarzyna Ratajczyk

mgr Sylwia Stępińska

mgr Anna Bugajska

mgr Edyta Gagracz – logopeda, pedagog specjalny

mgr Renata Pęciak- rytmika

mgr Katarzyna Kieruzel- Siewiera- religia

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI (KONSULTACJE)

Anna Bugajska poniedziałek- 11.30- 12.30

Edyta Gagracz poniedziałek – 13.00- 13.30,  piątek 7.00- 7.30

Agnieszka Grabowska czwartek- 13.00- 14.00

Katarzyna Kieruzel- Siewiera środa- 10.40- 11.40 (co 2 tygodnie)

Renata Pęciak środa- 11.45- 12.15

Katarzyna Ratajczyk środa i piątek- 12.30- 13.00

Anna Smolarek poniedziałek- 15.30- 16.00, środa- 7.00-7.30

Sylwia Stępińska czwartek- 12.30- 13.30

Joanna Szcześniak wtorek- 12.00- 12.30, 15.30- 16.00

                                 Justyna Jaśkiewicz poniedziałek12.00-12.30, piątek 12.00-12.30

Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.