Kadra pedagogiczna

mgr Joanna Szcześniak

mgr Anna Smolarek

mgr Justyna Jaśkiewicz

mgr Katarzyna Ratajczyk

mgr Beata Kukieła

mgr Anna Bugajska

mgr Edyta Gagracz – logopeda