Język angielski w przedszkolu

      Możliwość komentowania Język angielski w przedszkolu została wyłączona

Język angielski w przedszkolu – Przedszkole Nr 50 w Lublinie

Język angielski w naszym przedszkolu odbywa się we wtorki, we wszystkich grupach.

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest: „(…) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych (…)”.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego proponuje następujące sposoby realizacji powyższego celu:

  • organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
  • wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,
  • wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek,
  • opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

Na zajęciach uczymy się przede wszystkim poprzez zabawę, a także śpiew, taniec i ruch.

K. Ratajczyk

angielski - Przedszkole Samorządowe nr 32 w Białymstoku - Bajkowe Miasteczko