Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną oraz zasady współpracy z rodzicami

      Możliwość komentowania Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną oraz zasady współpracy z rodzicami została wyłączona

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.

Regulamin

1. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 15 minut.
2. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe.
3. Rodzice są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji
o stanie mowy dziecka, otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów na zajęciach.
4. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.
5. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
6. Rodzice są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. Częste, nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje małą skuteczność i brak efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowała logopeda E. Gagracz