PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZO-TECHNICZNY „EKO- ZABAWKA”

      Możliwość komentowania PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZO-TECHNICZNY „EKO- ZABAWKA” została wyłączona

KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY „EKO- ZABAWKA”

Drodzy rodzice, kochane przedszkolaki!

Od zeszłego tygodnia w przedszkolu poruszamy zagadnienia, które mają na celu kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.
Po fotorelacjach widać zaangażowanie dzieci w działania proekologiczne, co bardzo nas cieszy
i dlatego dziś zachęcamy Was do wspólnej zabawy. Rozbudźcie swoją wyobraźnię i weźcie udział w konkursie plastyczno – technicznym „EKO – ZABAWKA”.


Regulamin konkursu:

Nazwa konkursu: EKO-ZABAWKA

Organizatorzy:  Katarzyna Ratajczyk i Beata Kukieła

Cele konkursu:

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków,
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
 • poszerzenie współpracy pomiędzy placówką przedszkolną a rodzicami.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z przedszkola wraz z rodzicami
 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych
 • technika wykonania pracy jest dowolna
 • praca może być wykonana samodzielnie bądź przy niewielkiej pomocy rodziców
 • każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy
 • prace należy dostarczyć poprzez wysłanie fotografii na adres mailowy wychowawcy,  założoną przez niego grupę na komunikatorze Messenger lub drogą sms
 • prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola

Kryteria oceny:

 • organizatorzy powołają jury, które wytypuje zwycięzców biorąc pod uwagę:
 • prezentację ogólną, estetykę i staranność wykonanej zabawki
 • wykorzystanie materiałów wtórnych
 • samodzielność wykonanej pracy
 • pomysłowość i oryginalność

Nagrody:

 • przewidziane są 3 nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej, a nagrody wręczone po powrocie do przedszkola
 • termin ostateczny dostarczania zdjęć prac konkursowych upływa 08.05.2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie .

Katarzyna Ratajczyk, Beata Kukieła