WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO „EKO-ZABAWKA”

      Możliwość komentowania WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO „EKO-ZABAWKA” została wyłączona

     Drodzy rodzice, kochane dzieci!

KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „EKO- ZABAWKA” ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!

Cele konkursu:

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków,
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
 • poszerzenie współpracy pomiędzy placówką przedszkolną a rodzicami.

Kryteria oceny:

 • organizatorzy powołają jury, które wytypuje zwycięzców biorąc pod uwagę:
 • prezentację ogólną, estetykę i staranność wykonanej zabawki
 • wykorzystanie materiałów wtórnych
 • samodzielność wykonanej pracy
 • pomysłowość i oryginalność

Komisja konkursowa w składzie – p.  Dyrektor Agnieszka Grabowska i p. Edyta Gagracz
wyłoniły zwycięzców:

I miejsce –  Ada Szmajdzińska -gr. III

II miejsce –  Hania Kozłowska- gr. IV

III miejsce –  Fabian Pilarczyk- gr. III

Wyróżnienia:

I wyróżnienie: Marta Kępińska – gr. II

II wyróżnienie:  Daniel i Dawid Sopala –  gr. I

Pozostali uczestnicy konkursu: Hania Cabanek- gr. IV, Lenka Brzezińska- gr.IV, Aleksander Podracki -gr. IV

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Jury miało bardzo trudny wybór gdyż wszystkie prace mają swój urok i każdy uczestnik „włożył całe serduszko” w ich przygotowanie .

Nagrody:

 • Nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone po powrocie do przedszkola.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

Beata Kukieła, Katarzyna Ratajczyk