Zajęcia dodatkowe

Rytmika w przedszkolu
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy było dla dziecka przyjemnością. Zajęcia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina.
Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania
z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce.
Ważnym elementem zajęć rytmicznych jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum. Podczas zajęć dzieci zostają zapoznawane z instrumentarium Carla Orffa (zbiór prostych instrumentów szkolnych tj. bębenek, tamburyn, trójkąt itp.)
Zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci. Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci, rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.
Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym
i pedagogicznym, a także z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.
Marcin Pawlikowski


JĘZYK ANGIELSKI W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym oparte są na autorskim programie nauczania języka angielskiego w przedszkolu „Hello!”, opracowanym przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego i języka angielskiego, Katarzynę Ratajczyk.

Odbywają się one raz w tygodniu przez 30 minut w salach poszczególnych grup. Założeniem programu jest oswojenie uczniów z brzmieniem, melodią i strukturą języka angielskiego. Jest on przewidziany na jeden rok nauki w grupach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz modyfikowany stosownie do ich potrzeb i możliwości.

Program bazuje na następującej tematyce treści nauczania:

 1. Pozdrowienia i instrukcje.
 2. Liczebniki 1-10.
 3. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 4. Członkowie rodziny.
 5. Zwierzęta.
 6. Części ciała.

Metody pracy:

 • Metoda reagowania całym ciałem (TPR) – założeniem tej metody jest rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia języka adresowanego do ucznia, nie wymagamy kontaktu słownego z nauczycielem.
 • Metoda audiolingualna – polega na powtarzaniu za wzorem (nauczyciel bądź nagranie), np. słów, fraz, zdań.
 • Metoda komunikacyjna – techniki używane w tej metodzie są bardzo atrakcyjne i mogą zachęcić uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i wypowiadania się (gry językowe, odgrywanie scenek).
 • Metoda audiowizualna – wykorzystanie ilustracji w połączeniu z dźwiękiem.
 • Metoda naturalna –,,otoczenie” dziecka przez język obcy na lekcji, czyli nauczyciel stara się jak najwięcej używać języka angielskiego podczas zajęć. Zgodnie z założeniem dziecko samo decyduje, kiedy jest do tego gotowe (tak jak w języku ojczystym) oraz kładziemy nacisk na słuchanie i rozumienie języka kierowanego do ucznia.

Techniki pracy:

 • gry i zabawy językowe – nauka poprzez zabawę,
 • nauka poprzez piosenkę i rymowankę,
 • nauka poprzez działanie.

Katarzyna Ratajczyk