Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy

      Możliwość komentowania Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy została wyłączona

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!
I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:
– nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu
– dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne
– utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach
– codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem
– prowadzenie ćwiczeń domowych w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału)
– chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.