Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy

      Możliwość komentowania Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy została wyłączona

Rodzicu sam oceń u swojego dziecka obecność wymienionych reakcji i odpowiedz na poniższe pytania „tak” lub „nie”.

2 – 4 rok życia
• Słucha radia i telewizji na tym samym poziomie głośności, co inni członkowie rodziny
• Spełnia trudniejsze polecenia słowne, np. schowaj zabawki
• Odpowiada na pytania: co to jest?
• Szuka źródła interesującego go dźwięku
• Zadaje pytania interesując się otoczeniem
• Mówi coraz więcej zdaniami, opowiada proste bajki lub wymyślone historyjki
• Śpiewa i tańczy przy muzyce
• Słyszy i rozumie rozmowę w drugim pokoju

Jeśli zauważysz niepokojącą ilość odpowiedz „nie”- powinieneś niezwłocznie zasięgnąć porady specjalisty: otolaryngologa, foniatry lub logopedy.