Wyniki konkursu plastycznego „EKO – INSTRUMENT MUZYCZNY”

      Możliwość komentowania Wyniki konkursu plastycznego „EKO – INSTRUMENT MUZYCZNY” została wyłączona

Drodzy rodzice, kochane dzieci!

W środę 23 czerwca 2021 r. wyłoniono zwycięzców w konkursie plastycznym „EKO – INSTRUMENT MUZYCZNY”. Dzieci wraz z rodzicami stworzyły wyjątkowe instrumenty muzyczne, wykorzystując surowce wtórne. Nadały im drugie życie, włączając się w ten sposób w ochronę środowiska. W konkursie wzięło udział 18 dzieci z całego przedszkola, co było nie lada wyzwaniem w ocenie prac, przed którym stanęło jury.

Cele konkursu:

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków,
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
 • poszerzenie współpracy pomiędzy placówką przedszkolną a rodzicami.

Kryteria oceny:

 • prezentacja ogólna, estetyka i staranność wykonanego instrumentu
 • wykorzystanie materiałów wtórnych
 • samodzielność wykonanej pracy
 • pomysłowość i oryginalność

Komisja konkursowa w składzie – p. Dyrektor Agnieszka Grabowska i p. Edyta Gargacz biorąc pod uwagę kryteria konkursu oraz bardzo wysoki poziom prac przyznały:
trzy pierwsze miejsca, dwa drugie miejsca i dwa trzecie miejsca, a oto zwycięzcy:

I miejsce – Ada Szmajdzińska – gr. III

I miejsce – Hanna Kozłowska – gr. IV

I miejsce – Marcelinka Wulkiewicz – gr. I


II miejsce –
Jaś Małkowski – gr. I

II miejsce – Hania Humięcka – gr. IV

III miejsce – Ala Pietrzyk – gr. I

III miejsce – Jaś Smolarek – gr. I

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!


Pozostali uczestnicy konkursu

 • Kacper Malenta – gr. I
 • Zuzia Wojcieszek – gr. I
 • Lenka Jędraszek – gr. I
 • Urszula Osińska – gr. II
 • Julia Piaskowska – gr. II
 • Dawid Beśka – gr. II
 • Hania Cabanek – gr. IV
 • Aleksander Podracki – gr. IV
 • Lenka Brzezińska – gr.IV
 • Franio Opiński – gr. IV
 • Maja Bigos – gr. IV

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i udział w konkursie!

Katarzyna Ratajczyk & Beata Kukieła