Regulamin konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci”

      Możliwość komentowania Regulamin konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci” została wyłączona

REGULAMIN
PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Prawa dziecka oczami dzieci ”

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz ich rodziców.
2. Konkurs plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci” organizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Szczercowie. Osoby odpowiedzialne: Beata Kukieła.
3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt prawa dziecka, ujęty
w poniższym wierszu jednoznacznie zgodny z Konwencją o prawach dziecka:

„O prawach dziecka”
Marcin Brykczyński

Niech się wreszcie każdy dowie,
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

 • Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
  A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 • Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
  I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
 • Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
  I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 • Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
  Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 • Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
  Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania
 • Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
  A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Na stronie internetowej: przedszkole.szczercow.pl znajduje się prezentacja „Jestem dzieckiem i mam swoje prawa”, która będzie pomocna w zapoznaniu się rodziców z tematem praw dziecka.

4. Celem konkursu jest:

 • Poznanie przez dzieci Praw Dziecka
 • Uczenie dzieci korzystania z Praw Dziecka
 • Rozwijanie szacunku do ludzi bez względu na kolor skóry, religii, wieku, narodowości
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne
 • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników

5. Technika prac: dowolna płaska (kolaż, rysowanie kredką świecową, ołówkową, ołówkiem, mazakiem, świecą, plasteliną, kropkowanie, wycinanka z gazet, kolorowego papieru, wyklejanie ziarenkami, pieczątki z ziemniaka, malarstwo, rysunek, wydzieranka, mix technik itp.)
6.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, samodzielność, staranność wykonania, różnorodność wykorzystanych materiałów.
7. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową, która nigdzie wcześniej nie była publikowana i przedstawiana na innych konkursach.
8. Prace będą oceniane przez komisję.
9. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 28.05.2021 r.
10. Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, grupa.
11. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez przedszkole.
12. Wyniki konkursu oraz prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz umieszczone w galerii prac znajdującej się w korytarzu przedszkola.
13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz
wykorzystanie prac konkursowych do ich upubliczniania.
14. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę
na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronie internetowej przedszkola.