„MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA”- II GRUPA

      Możliwość komentowania „MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA”- II GRUPA została wyłączona

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. Razem z Misiem GRUPA NIEBIESKA realizuje w tym module kierunki polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Realizacja modułu sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Monitorowanie kształcenia kompetencji we wszystkich typach szkół zostało wyznaczone, jako jedno z zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w bieżącym roku szkolnym.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. UNICEF jest największą na świecie organizacją w całości dedykowaną dzieciom. Wszystkie działania organizacji mają na celu zapewnienie dzieciom na świecie możliwości korzystania z ich praw. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. Symbolem organizacji jest kolor niebieski. Niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom! Dzieci z grupy NIEBIESKIEJ ubrane były na niebiesko. Podjęcie tych działań jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane!

                                                                                                     ANNA SMOLAREK