LOGOPEDA- 06.06.2020

      Możliwość komentowania LOGOPEDA- 06.06.2020 została wyłączona

Dzisiaj będziemy bawić się w słuchanie dźwięków i zgadywanie.

Opowiem Wam o tym czy jest percepcja słuchowa i jak ważną rolę spełnia w rozwoju dziecka.

Percepcja słuchowa to zdolność do odbierania, rejestrowania i identyfikowania bodźców dźwiękowych z otoczenia. Ich prawidłowe rozpoznawanie i różnicowanie przez dziecko jest podstawą słyszenia mowy, a zatem nabywania przez nie również mowy czynnej, a także umiejętności czytania, które wymaga dźwiękowego odtwarzania słów na podstawie widzianych liter, oraz pisania, gdzie usłyszane w wyrazie dźwięki wyznaczają kolejność ich zapisywania za pomocą liter.

Prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu umożliwia rozwój percepcji bodźców akustycznych. Ucho ludzkie reaguje na częstotliwości w granicach od 16 Hz do 20 kHz, jednak dla rozumienia mowy najważniejszy jest zakres od 500 HZ do 4 kHz. Zmniejszenie słyszalności w zakresie określonych częstotliwości wysokich, średnich lub niskich) powoduje trudność w odbiorze dźwięków mowy, w których skład wchodzą te częstotliwości, np. jeśli maluch słabiej słyszy dźwięki powyżej 4 kHz, może mieć trudność z różnicowaniem głosek trzech szeregów: szumiącego, ciszącego i syczącego.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej odsyłam Was do stron:

https://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/percepcja-sluchowa-u-przedszkolakow-rozwoj-i-zaburzenia,360.html