Grupa III „CZERWONA”

      Możliwość komentowania Grupa III „CZERWONA” została wyłączona

Wychowawcy: mgr Justyna Jaśkiewicz, mgr Sylwia Stępińska

Pomoc nauczyciela: mgr Joanna Pabich

Grupa III „czerwona” liczy 25 wesołych i ciekawych świata 3-latków.  Dla większości dzieci jest to pierwszy rok przygody z edukacją.  Dlatego też głównymi zadaniami w grupie maluchów jest adaptacja do nowych warunków oraz kształtowanie czynności samoobsługowych. Przedszkolaki z grupy III są pełne energii i chęci do nabywania nowych wiadomości i umiejętności. Każdy dzień w przedszkolu to dla naszych dzieci aktywne i radosne poznawanie otaczającego świata. Maluchy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, podejmują wspólne zabawy w kącikach zainteresowań oraz przebywają na świeżym powietrzu.

Dodatkowo przedszkolaki mają możliwość uczęszczania na zajęcia z religii oraz języka angielskiego. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności naszych wychowanków stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności.