UWAGA! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

      Możliwość komentowania UWAGA! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU została wyłączona

 

UWAGA! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie, po uzyskaniu w dniu 31 stycznia 2022 r. zgody Wójta Gminy Szczerców, zawiesza zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie w dniu 2 lutego 2022 r. (środa).

Przyczyną zawieszenia jest planowana całodzienna przerwa w dostawie wody (pisemna informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców z dnia 31.01.2022 r. o planowanym remoncie sieci wodociągowej), co uniemożliwi korzystanie z sanitariatów i kuchni przedszkolnej, a zatem wyklucza właściwe funkcjonowanie placówki i może zagrozić zdrowiu wychowanków.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Przedszkole będzie otwarte w godzinach 7:00-15:00 dla pracowników obecnych tego dnia w pracy.

Serdecznie przepraszamy Szanownych Państwa za niedogodność i prosimy o zapewnienie w tym dniu opieki dzieciom.