Przedszkoliada- grupa IV

      Możliwość komentowania Przedszkoliada- grupa IV została wyłączona

Akademia Drużyny Kangura są formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia są odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu, przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym PRZEDSZKOLIADA.PL wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Uczestnicy systemu PRZEDSZKOLIADA.PL są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”. Głównym zamysłem Akademii Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM AKADEMII DRUŻYNY KANGURA JEST:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia;
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej;
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka;
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka;
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do współzawodnika;
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia;
  • wszechstronny rozwój fizyczny;
  • nauka podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.