Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

      Możliwość komentowania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 została wyłączona

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

Przedszkole Samorządowe w Szczercowie po złożeniu wniosku otrzymało wsparcie finansowe na realizację projektu czytelniczego:

Kwota przyznanego wsparcia: 3 000,00 PLN

Kwota wkładu własnego: 750,00 PLN

Liczba zakupionych nowości: 119 książek dla dzieci, teatrzyk kamishibai wraz z kompletem bajek, pacynki przedstawiające bajkowe postacie oraz ludzi różnych zawodów.

Projekt realizowany był przez wszystkie nauczycielki od 16 maja do 31 grudnia 2022 r.

W zakładce: Dla Rodziców można przeczytać ciekawe artykuły na temat czytania książek:

  • Czy wiesz jak zachęcić dziecko do czytania?
  • Czy książka może wywołać u dziecka emocje?
  • Czy warto czytać dziecku przed snem?
  • Czy mogę pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z książką?

Wzbogacenie naszej przedszkolnej biblioteczki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania książką. Nowości zakupione do biblioteczki, czytane głośno przez nauczycieli, oglądane z radością przez dzieci, dostarczają małym czytelnikom radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudzają zainteresowania. Rozmowy na temat przeczytanych książek dają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjują różne działania na rzecz promowania czytelnictwa.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i wspierającym realizację naszego projektu czytelniczego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.