Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców EKO-INSTRUMENT MUZYCZNY

      Możliwość komentowania Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców EKO-INSTRUMENT MUZYCZNY została wyłączona

Serdecznie zapraszamy Państwa razem z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie EKO-INSTRUMENT MUZYCZNY.

Cele konkursu:

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków,
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
 • poszerzenie współpracy pomiędzy placówką przedszkolną a rodzicami.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs trwa od 1 do 15 czerwca 2021 roku
 • w konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkola wraz z rodzicami
 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych
 • technika wykonania pracy jest dowolna
 • praca może być wykonana samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy rodziców
 • każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy
 • prace należy dostarczyć do wychowawców grup do 15 czerwca 2021 r.
 • powyższe prace zostaną umieszczone w głównym holu przedszkola, a ich zdjęcia – na stronie internetowej przedszkola

Kryteria oceny:

 • organizatorzy powołają jury, które wytypuje zwycięzców biorąc pod uwagę:
 • prezentację ogólną, estetykę i staranność wykonanego instrumentu
 • wykorzystanie materiałów wtórnych
 • samodzielność wykonanej pracy
 • pomysłowość i oryginalność

Nagrody:

 • przewidziane są 3 nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Katarzyna Ratajczyk, Beata Kukieła