Jesienne drzewa w grupie III

      Możliwość komentowania Jesienne drzewa w grupie III została wyłączona

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. W grupie IV dzieci miały możliwość zamknąć drzewa jesienne w koszulkach. Do wykonania tej pracy potrzebna: koszulka, obrysowany na niej szablon drzewa oraz farby.

S. Stępińska