II GRUPA- 19.05.2020

      Możliwość komentowania II GRUPA- 19.05.2020 została wyłączona

Witamy Was we wtorek 🙂 Dziś bawimy się z piłką.

1. Na początek Karta pracy, cz. 2, s. 51.

2. Wysłuchajcie wiersza E. M. Skorek Skacząca piłka  czytanego przez rodzica:

Mała Ala piłkę ma,

piłka skacze:

la, la, la.

La, la, la.*

Ala Ani piłkę da,

piłka skoczy:

la, la, la.

La, la, la.*

Ładnie fika piłka ta,

piłka tańczy:

la, la, la.

La, la, la.*

Piłkę łapie mała Ala,

piłka skacze:

la, la, la, la.

La, la, la, la.*

Czy ktoś wdzięku więcej ma

od tej piłki:

la, la, la?

La, la, la?*

3.  Pobawcie się z rodzicami lu rodzeństwem:

https://youtu.be/72iDMnTU2QA

4. Narysuj po śladzie/pomaluj farbami piłkę

lub zaprojektuj własny wzór na piłce:

5. Wysłuchajcie piosenki:

6. Obejrzyj bajkę:

7. Kilka dodatkowych kart pracy:

ANNA SMOLAREK, EDYTA GAGRACZ

  1. Rozgrzewka z piosenką. Naśladowanie gestów, wspólny śpiew.

„Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana pięty, kolana pięty.

Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos”.

2. Uciekaj od piłki”. Zabawa orientacyjno – porządkowa.

Piłki ułożone w rozsypce. Dziecko stoi oddalone od piłek. Na hasło- (jedno uderzenie w

ręce), dziecko biega między piłkami w różnych kierunkach. Po usłyszeniu

kolejnego sygnału ( trzy uderzenia w ręce); oddala się od piłek.

3. „Rzuć piłkę do kolegi”.

Zabawa z elementem rzutu. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Dzieci ustawione twarzą do drugiej osoby. Oddalonej ok. 1,5 m. od siebie. Jedna osoba otrzymuje piłkę, rzuca oburącz piłkę do osoby  stojącej naprzeciw, który stara się ją złapać . Następnie rzuca odwrotnie.

4.„Przysiad z piłką”. Ćwiczenie mięśni nóg i tułowia z jednoczesnym utrzymaniem równowagi. Dzieci w parach trzymają się za ręce. Piłka położona na złączonych dłoniach. Dzieci jednocześnie wykonują pięć przysiadów, starając się by piłka nie wypadła z rąk. Komu piłka upadnie, kładzie ją z powrotem na dłonie i kontynuuje ćwiczenie.

5. Wyklej piłkę plasteliną

Piłka nożna karty pracy dla dzieci - Moje Dzieci Kreatywnie

Coś trudniejszego

pilka kolorowanka

 

6.Znajdź kolory piłki

7.

Daria Ziejewska, Anna Bugajska