„Badanie opinii rodziców dzieci w wieku przedszkolnym”

      Możliwość komentowania „Badanie opinii rodziców dzieci w wieku przedszkolnym” została wyłączona
Szanowni Państwo,
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi – na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – realizuje badanie pt. „Analiza przyczyn występowania białych plam w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego w województwie łódzkim”. Niniejsze badanie wynika z potrzeby właściwego zaprojektowania konkursów na projekty finansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, dedykowane edukacji przedszkolnej. Skierowane jest przede wszystkim do gmin wiejskich, w których część dzieci korzysta z placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach.
Celem badania jest poznanie opinii rodziców dzieci w wieku 0-6 lat co do planów umieszczenia dziecka w przedszkolu na terenie swojej gminy zamieszkania i wskazanie ewentualnych powodów takiej decyzji. Aby pozyskać te informacje, realizowane jest badanie ankietowe (ankieta internetowa) wśród rodziców dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego.

Drodzy Rodzice,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie Rodziców.

Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Kwestionariusz ankiety przygotowany został w formie elektronicznej dostępnej po kliknięciu w poniższy link (lub po skopiowaniu linku do przeglądarki):

https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

Ankietę dostępną w linku należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij” znajdujący się na ostatniej stronie ankiety.

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia:14 maja 2023 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego