RYTMIKA

      Możliwość komentowania RYTMIKA została wyłączona

Zajęcia rytmiki mają na celu przede wszystkim rozwijanie szeroko pojętych umiejętności muzycznych dziecka. Prowadzone są przede wszystkim według metody J.E. Dalcroz’a, która zakłada, że cały człowiek – swoim ciałem, zmysłami, emocjami, ruchem przeżywa słuchaną muzykę. Dlatego zajęcia te mają wpływ na rozwój dziecka w bardzo wielu wymiarach.

Celem zabawa muzyczno-ruchowych jest więc przede wszystkim rozwijanie:

– słuchu muzycznego (wysokościowego, harmonicznego)

– poczucia rytmu

– umiejętności łączenia ruchu z muzyką (rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowej i słuchowo-ruchowej)

– wyobraźni muzycznej

– wrażliwości na piękno sztuki

– umiejętności śpiewania poprzez uczenie poprawnej emisji głosu, wspólny śpiew oraz doskonalenie dykcji

– improwizacji czyli zdolności do spontanicznego wyrażania siebie poprzez muzykę

Uczestnicząc w zajęciach dziecko rozwija swoją sprawności ruchową, doskonali umiejętność słuchania i skupiania uwagi, uczy się współdziałania w grupie…

W naszym przedszkolu zajęcia odbywają się raz w tygodniu, na dużej sali. Dzieci bawią się przy dźwiękach pianina, a także innych instrumentów muzycznych. Na niektórych z ich mają możliwość grać same. Uczą się wielu piosenek, a także słuchają na żywo i z nagrań różnorodnych utworów muzycznych, próbując słuchać ich aktywnie – doświadczając piękna muzyki, opowiadając o swoich skojarzeniach, przeżyciach, a także określając ich cechy charakterystyczne (budowę, tempo, charakter, grające instrumenty itp.) Wreszcie dzieci same są twórcami – śpiewając, grając, dyrygując doświadczają radości muzykowania, ale także uczą się doceniać i przeżywać ciszę.

Renata Pęciak