Prace plastyczne na języku angielskim

      Możliwość komentowania Prace plastyczne na języku angielskim została wyłączona

Na koniec danego działu z języka angielskiego grupy maluchów i starszaków wykonują prace plastyczne o tematyce pasującej do omawianych treści, oczywiście na miarę ich możliwości.

Oto prace z działu 'Toys’ („Zabawki”) po kolei grupami:

            I                              II                         III                           IV

K. Ratajczyk