MALI PRZEDSIĘBIORCY- II GRUPA

      Możliwość komentowania MALI PRZEDSIĘBIORCY- II GRUPA została wyłączona

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ RODZICOM ORAZ DZIECIOM ZA UDZIAŁ W MODULE VIII:

MALI PRZEDSIĘBIORCY;

OLIWKA MIKULSKA

MARTA KĘPIŃSKA

FRANCISZEK SAMBORSKI

MIŁOSZ KAZIMIERCZAK

MICHALINA KACZMAREK

ALAN KUCHARSKI

HANNA TOMALA

Anna Smolarek

„Przedsiębiorczość w przedszkolu? Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W ostatnim już module Mały Miś pomoże dzieciom zdobyć właśnie te umiejętności.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN, jakim jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Realizacja modułu sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Wiodącymi kompetencjami kluczowymi w tym module są kompetencje
w zakresie przedsiębiorczości. W module tym rozwijamy również czytelnictwo – zapoznajemy
z utworami literackimi.

Moduł VIII zakłada promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz przekazywanie im wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.

Uwaga! Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moduł przyjmuje formę umożliwiającą zrealizowanie go poprzez kształcenie na odległość. Nauczyciel w tym okresie jest zobowiązany nawiązać współpracę z rodzicami oraz zamieszczać zadania na stronie internetowej/Facebooku bądź przesyłać je rodzicom drogą mailową.

Nauczyciele mogą posługiwać się podanymi przez nas propozycjami zabaw i udostępniać je rodzicom, jak również udostępniać zabawy ze strony Misiowa Mama – materiały będą publikowane
w dniach 14–17.04.2020 r. w ramach „Przedszkola Misiowej Mamy”.

Nauczyciel prezentuje efekt finalny – celem uzyskania imiennego certyfikatu za wykonanie modułu – w postaci screenów zadań z przedszkolnej strony internetowej/Facebooka, przesyłając je jako relację na swoje konto na stronie mac.pl. Zamiast wymaganych dotychczas zdjęć potwierdzających wykonanie modułu teraz wystarczy podać 2–3 screeny.”