Logopedia

      Możliwość komentowania Logopedia została wyłączona

Zajęcia logopedyczne prowadzone są 5 dni w tygodniu. Na zajęcia dzieci są kwalifikowane na podstawie badań przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu każdego roku oraz w grudniu tzw. badania uzupełniające. W zajęciach biorą udział również dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz na wniosek rodzica. Prowadzone są indywidualnie po 15-20 minut tygodniowo. Każde dziecko założony ma zeszyt, w którym logopeda na bieżąco wkleja ćwiczenia i wskazówki do pracy w domu. Prowadzone są również indywidualne konsultacje dla rodziców, zajęcia otwarte.
Celem zajęć logopedycznych jest przede wszystkim stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz wdrażanie do prawidłowej wymowy i korygowanie wad. Wszystkie działania mają charakter profilaktyczno-korekcyjny.

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia życiowe oraz szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z Programem Własnym „Niech język giętki wypowie wszystko, co pomyśli głowa” oraz z planem pracy na dany rok szkolny.

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

Prowadząca zajęcia jest neurologopedą Edyta Gagracz z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami.